ΚΕΠ 101: Σειρά διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»

ΚΕΠ 101: Σειρά διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»

Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 101 (C4E101)
Τίτλος μαθήματος: Σειρά διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»
Τύπος: Σεμινάριο
Είδος: Μάθημα ελεύθερης επιλογής
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ή Αγγλική
Μονάδες ECTS: Το μάθημα πιστώνεται με 2 μονάδες ECTS. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 12 σεμινάρια/διαλέξεις του Κέντρου Επιχειρηματικότητας. Με την συμπλήρωση 12 διαλέξεων, θα πρέπει οι φοιτητές να υποβάλλουν μια έκθεση/αναφορά σε σχέση με τα σεμινάρια/διαλέξεις ώστε να γίνει η αξιολόγησή τους και να τους πιστωθούν οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. 
Τρόπος Βαθμολόγησης: Επιτυχία/Αποτυχία
Ώρες Διδασκαλίας: 12 σεμινάρια διάρκειας 2 ωρών. Οι μέρες θα είναι αναλόγως της διαθεσιμότητας των ομιλητών. 
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:  Διευθυντής ΚΕΠ
Ακαδημαϊκή Οντότητα: Κέντρο Επιχειρηματικότητας, ΧΩΔ 02, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Περιγραφή του μαθήματος:
To Κέντρο Επιχειρηματικότητας θα οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια πάνω σε θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Η θεματολογία χωρίζεται στις εξής κατηγορίες: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας, Καινοτομία, Στρατηγική, Χρηματοοικονομικά, Νομικά, Μάρκετινγκ, Σχεδιασμός, Επιχειρησιακά, Ηγεσία και περιλαμβάνει θέματα όπως: Κριτική Σκέψη, Δημιουργικότητα, Επιχειρηματικότητα, Δημιουργία Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Ιστορίες Επιτυχίας, Τρόποι Χρηματοδότησης, Ακούοντας τον πελάτη, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διανοητική Περιουσία, κ.α. Ομιλητές στα σεμινάρια θα είναι αναγνωρισμένοι και διακεκριμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και επενδυτές από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τους φοιτητές.
Στόχοι του μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η έκθεση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο πνεύμα και την κουλτούρα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, η απόκτηση βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων πάνω στα θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Τέλος, η δικτύωση των φοιτητών με άτομα εγνωσμένης αξίας από τον κόσμο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
Υλικό Διδασκαλίας: Παρουσιάσεις. Διαδικτυακό υλικό.
Μέθοδος Διδασκαλίας: Διάλεξη και συζήτηση. Κατοχύρωση του μαθήματος: Συμμετοχή και στα 12 σεμινάρια. Παράδοση εργασίας και βαθμολόγηση με Επιτυχία. H αξιολόγηση θα γίνεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Κέντρου Επιχειρηματικότητας.

 

Go to top