ΚΕΠ 103/104: Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας I/II

ΚΕΠ 103/104: Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας I/II

Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 103/104

MAM:  - 

Τίτλος μαθήματος: ΚΕΠ 103/104: Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας I/II (Special Topics in Entrepreneurship I/II)

Τύπος:  Σεμινάριο / Φροντιστήριο / Πρακτική άσκηση

Είδος: Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ή Αγγλική

Μονάδες ECTS: Το μάθημα πιστώνεται με 3 μονάδες ECTS για τους φοιτητές του ΠΚ ενώ για εξωτερικούς συμμετέχοντες θα δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής . οι φοιτητές θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ολιγοήμερα εντατικά σεμινάρια σύντομης διάρκειας διοργανωμένα ή συνδιοργανωμένα και πιστοποιημένα από το κέντρο επιχειρηματικότητας. κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αυτών θα παρακολουθούν εισαγωγικές διαλέξεις και θα πραγματοποιούν ομαδική εργασία ή θα υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων σχετική εργασία στο αντικείμενο παρακολούθησης.

Έγκριση για πιστοποίηση της συμμετοχής σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας θα πρέπει να δίνεται πριν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατόπιν συνεννόησης με τον διευθυντή του κεπ.

Τρόπος βαθμολόγησης: Επιτυχία/Αποτυχία

Ώρες διδασκαλίας (διάρκεια): 12-40 και αναμενόμενος συνολικός φόρτος εργασίας 75 ώρες

Εγγραφή: Ναι

Προαπαιτούμενα: Όχι

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Διευθυντής ΚΕΠ

Ακαδημαϊκή οντότητα: Κέντρο Επιχειρηματικότητας, ΧΩΔ 02, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περιγραφή του μαθήματος:

Ολιγοήμερα εντατικά μαθήματα/ σεμινάρια σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας τα οποία θα διοργανώνει το κεπ ή/και συνεργαζόμενοι φορείς του κεπ σε εξειδικευμένα θέματα, όπως: πνευματική δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία, σχεδιαστική σκέψη (Design Thinking), δημιουργικότητα και καινοτομία, μεθοδολογίες νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Lean Startup Methodology), Tεχνολογικό επιχειρείν, Rapid Prototyping and Makerspaces κλπ. θα γίνεται προσπάθεια όπως τα μαθήματα αυτά δίνονται στη διάρκεια του θερινού εξαμήνου και θα είναι ανοικτά και σε αποφοίτους ή άτομα εκτός πανεπιστημίου, στο πλαίσιο προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Ομιλητές στα σεμινάρια θα είναι αναγνωρισμένοι και διακεκριμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και επενδυτές από την κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τους φοιτητές.

Στόχοι του μαθήματος:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση έμπρακτων γνώσεων από τους φοιτητές του πανεπιστημίου κύπρου, ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σε εξειδικευμένα κατά περίπτωση θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. σημαντική είναι και η δικτύωση των φοιτητών με άτομα εγνωσμένης αξίας από τον κόσμο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Υλικό διδασκαλίας: Παρουσιάσεις. βιβλία και άρθρα. διαδικτυακό υλικό.

Μέθοδος διδασκαλίας: Διαλέξεις. φροντιστήρια. ομαδικές εργασίες. πρακτική Άσκηση

Κατοχύρωση του μαθήματος: Συμμετοχή και ολοκλήρωση των εντατικών σεμιναρίων και προβλεπόμενων παραδοτέων. βαθμολόγηση με επιτυχία στη συμμετοχή και τα παραδοτέα. H αξιολόγηση θα γίνεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του μαθήματος.

 

ΚΕΠ 103: Product Design and Tools – Σχεδιασμός Προϊόντων και Εργαλεία Σχεδιασμού (Θερινό Εξάμηνο 2020)

ΚΕΠ 103: Ολιστικός Σχεδιασμός Προϊόντων (Θερινό Εξάμηνο 2019)

Go to top