ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για εισδοχή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση. Οι ημερομηνίες υποβολής της αίτησης για εισδοχή είναι οι ακόλουθες για κάθε ακαδημαϊκό έτος:

ΕΙΣΔΟΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Χειμερινό Εξάμηνο 31 Αυγούστου 2018 3 Σεπτεμβρίου 2018
Θερινό Εξάμηνο 31 Οκτωβρίου 2018 30 Νοεμβρίου 2018

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

  • Δικαίωμα εισδοχής έχουν μόνο οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δεύτερο εξάμηνο φοίτησης τους.

  • Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος.

  • Ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα.

  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών στην Επιχειρηματικότητα πριν από την αποφοίτηση του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είτε ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Προγράμματος μέσα στο μέγιστο χρονικό πλαίσιο, είτε όχι, τα μαθήματα του Προγράμματος καταγράφονται στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας του φοιτητή και λαμβάνονται υπόψη στον τελικό σταθμικό μέσο όρο. Η απονομή του Πιστοποιητικού γίνεται σε ειδική τελετή που θα οργανώνει το ΚΕΠ.

Go to top