ΚΕΠ 101: Σειρά διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»

ΚΕΠ 101: Σειρά διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»

Κωδικός Μαθήματος: ΚΕΠ 101
Τίτλος Μαθήματος: Σειρά διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»
Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο/ Διαλέξεις/ Εργαστήρια
Επίπεδο: Προπτυχιακό / Μεταχυπτιακό
Έτος / Εξάμηνο φοίτησης: Χειμερινό και Εαρινό
Γλώσσα: Ελληνικά ή αγγλικά αναλόγως των ομιλητών/εκπαιδευτών
ECTS: 2
Αξιολόγηση (Προπτυχιακών Φοιτητών)
Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 12 διαλέξεις, σεμινάρια/ εργαστήρια και θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση με περίληψη κάθε διάλεξης που παρακολουθούν. Κάθε περίληψη θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο μία εβδομάδα μετά τη διάλεξη.
Αξιολόγηση (Μεταπτυχιακών Φοιτητών)
Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 12 διαλέξεις, σεμινάρια/ εργαστήρια και θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση με περίληψη κάθε διάλεξης που παρακολουθούν. Κάθε περίληψη θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο μία εβδομάδα μετά τη διάλεξη. Οι μεταπτυχιακοί θα πρέπει να υποβάλουν ένα προσωπικό σχέδιο ανάπτυξης (δεξιοτήτων) ή/και μια ολοκληρωμένη έκθεση μέχρι το τέλος του εξαμήνου.

*Επιτυχία/ Αποτυχία.
*Προσφέρονται συνολικά 15 διαλέξεις μόνο.

Όνομα Διδάσκοντα: Διευθυντής Κέντρου Επιχειρηματικότητας
Στόχοι Μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η έκθεση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο πνεύμα και την κουλτούρα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Η θεματολογία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ώστε ο κάθε φοιτητής να γνωρίσει σχετικές έννοιες, μεθοδολογίες και εργαλεία. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα της δικτύωσης των φοιτητών με άτομα εγνωσμένης αξίας από τον κόσμο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
*Οι διαλέξεις πιθανόν να είναι και υπό τη μορφή εργαστηρίων όπου η δέσμευση θα ανέρχεται σε 2-6 ώρες κατά περίπτωση.
Περιεχόμενο Μαθήματος:
To Κέντρο Επιχειρηματικότητας θα διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια πάνω σε θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Η θεματολογία χωρίζεται στις εξής κατηγορίες: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας, Καινοτομία, Στρατηγική, Χρηματοοικονομικά, Νομικά, Μάρκετινγκ, Σχεδιασμός, Επιχειρησιακά, Ηγεσία και περιλαμβάνει θέματα όπως: Κριτική Σκέψη, Δημιουργικότητα, Επιχειρηματικότητα, Δημιουργία Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Ιστορίες Επιτυχίας, Τρόποι Χρηματοδότησης, Ακούοντας τον πελάτη, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διανοητική Περιουσία, κ.α.
Ομιλητές στα σεμινάρια θα είναι αναγνωρισμένοι και διακεκριμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και επενδυτές από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τους φοιτητές.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: Απόκτηση βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Προαπαιτούμενα: Κανένα
Συναπαιτούμενα: Κανένα
Βιβλιογραφία: Παρουσιάσεις/ Διαδικτυακό Υλικό
Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστήρια.

 

Go to top