ΚΕΠ 102: Ομαδική Εργασία Επιχειρηματικότητας

ΚΕΠ 102: Ομαδική Εργασία Επιχειρηματικότητας

Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 102

Τίτλος μαθήματος: ΚΕΠ 102: Ομαδική Εργασία Επιχειρηματικότητας (Group Project in Entrepreneurship)

Τύπος:  Eργαστήριο/ Πρακτική άσκηση

Είδος: Μάθημα ελεύθερης επιλογής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ή Αγγλική

Μονάδες ECTS: Το μάθημα πιστώνεται με 3 μονάδες ECTS. Οι φοιτητές θα πρέπει να δουλέψουν ομαδικά στην επίλυση ενός επιχειρηματικού προβλήματος και να παραδώσουν σχετική εργασία, στο τέλος του εξαμήνου. Η εκπόνηση της εργασίας θα γίνεται κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση ατόμων που σχετίζονται με το ΚΕΠ. Εναλλακτικά, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ολιγοήμερους διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας συνδιοργανωμένους ή  πιστοποιημένους από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας.

Έγκριση για πιστοποίηση της συμμετοχής σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας θα πρέπει να δίνεται πριν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή του ΚΕΠ.

Τρόπος Βαθμολόγησης: Επιτυχία/Αποτυχία

Ώρες Διδασκαλίας (διάρκεια): 24-40 

Εγγραφή: Ναι

Προαπαιτούμενα: ΚΕΠ 101 ή ΔΕΔ 432/434/468 ή έγκριση διδάσκοντα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Διευθυντής ΚΕΠ

Ακαδημαϊκή Οντότητα: Κέντρο Επιχειρηματικότητας, ΧΩΔ 02, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περιγραφή του μαθήματος:

Εκπόνηση ομαδικής εργασίας σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσα από τη συμμετοχή σε σχετικά εργαστήρια ή συμμετοχή σε διαγωνισμούς καινοτομίας, εκπαιδευτικά ακαδημίες και σχολεία της Κύπρου και του εξωτερικού, που προσφέρονται από το ΚΕΠ ή/και συνεργαζόμενους φορείς – όπως τα θερινά σχολεία του European Innovation Academy (EIA), του European Institute of Innovation and Technology (EIT) και του Climate KIC-EIT. Εκπαιδευτές στο εν λόγω μάθημα θα είναι διακεκριμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και επενδυτές από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιράζονται τις γνώσεις, τις εμπειρίες τους, και θα παρέχουν καθοδήγηση στους φοιτητές. Καθοδήγηση στην εκπόνηση της ομαδικής εργασίας θα δίνεται από το δίκτυο συνεργατών του ΚΕΠ.

Στόχοι του μαθήματος:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση έμπρακτων γνώσεων από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, και συγκεκριμένα στην κατανόηση των σταδίων της επιχειρηματικής διαδικασίας και σχετικών θεμάτων, όπως σχεδιασμός καινοτόμων επιχειρήσεων, σχεδιαστική σκέψη, σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου, δημιουργικότητα, παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων (business plan),  καινοτόμων πρωτοτύπων προϊόντων, συστημάτων και/ή υπηρεσιών κλπ. Τέλος, η δικτύωση των φοιτητών με άτομα εγνωσμένης αξίας από τον κόσμο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Υλικό Διδασκαλίας: Παρουσιάσεις. Βιβλία και άρθρα. Διαδικτυακό υλικό

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εργαστήρια. Ομαδικές Εργασίες. Πρακτική Άσκηση

Κατοχύρωση του μαθήματος: Συμμετοχή και ολοκλήρωση των εντατικών σεμιναρίων και ολοκλήρωση προβλεπόμενων παραδοτέων. Βαθμολόγηση με Επιτυχία στη συμμετοχή και τα παραδοτέα. H αξιολόγηση θα γίνεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του μαθήματος.

 

Go to top