FriNov292019

[29 Nov] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣΕιδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για την ακόλουθη περίοδο:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για χρονική περίοδο έξι μηνών για την προετοιμασία, διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας ο οποίος θα διοργανώνεται από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος και κουλτούρας μεταξύ των νέων επιστημόνων, ώστε να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/ υπηρεσίες.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Ο Ειδικός Επιστήμονας θα είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Διαχείριση και προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του Διαγωνισμού.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συναντήσεων δικτύωσης και άλλων δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
 • Ετοιμασία ανακοινώσεων και προσέλκυση ενδιαφέροντος για συμμετοχή και παρακολούθηση των σεμιναρίων και εκδηλώσεων που εμπίπτουν στο Διαγωνισμό.
 • Διαχείριση και αναβάθμιση περιεχομένου ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.
 • Συνεισφορά στις δραστηριότητες διάχυσης των δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 • Οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση του κονδυλίου και των συναφών εξόδων του Διαγωνισμού, ετοιμασία εντολών πληρωμής και συμβολή στην ετοιμασία αναφορών προόδου και οικονομικών απολογισμών που υποβάλλονται στους χρηματοδότες του Διαγωνισμού.
 • Επικοινωνία, γραπτή και προφορική, με τους εμπλεκόμενους φορείς και ερευνητές, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΚ.
 • Ετοιμασία σημειωμάτων για υλοποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Διαγωνισμού προς διάφορα σώματα λήψης αποφάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Ετοιμασία πρακτικών στις συναντήσεις των διαφόρων Επίτροπων που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό.
 • Υποστήριξη και επικοινωνία με συμμετέχοντες/ερευνητές για επίλυση αποριών και συντονισμός της ολοκλήρωσης των απαιτήσεων για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος (MSc, MBA) ή Διδακτορικός Τίτλος (PhD) αναγνωρισμένου Πανεπιστήμιο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, και εχεμύθεια.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση έργων.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η εργοδότηση θα είναι μερικής απασχόλησης και το ωριαίο κόστος εργοδότησης ανέρχεται στα €22,77.Από το ποσό αυτά θα αφαιρούνται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 3. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει ν’ αναφέρει:

(α) το προσωπικό του ενδιαφέρον και σχετική εμπειρία. 

(β) τη διαθεσιμότητα και δέσμευσή του για την περίοδο της εργοδότησης που αναφέρεται πιο πάνω.

Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: c4e@ucy.ac.cy

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 18 29 Νοεμβρίου 2019, ώρα 14.30.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας (τηλ.: +357 22 895110, +357 22 895111 ή ηλ.ταχυδρομείο: c4e@ucy.ac.cy).

Go to top